dr hab. Paweł Baranowski

Contact datails

Konsultacje: 

Poniedziałki 18.00-18.45 SKYPE
Wtorki 16.00-17.00 SKYPE

Pokój: 

F223

Telefon: 

48 42 6355247

Email: 

*** UWAGA! Powyżej jest oficjalny, uniwersytecki mail. Szybciej odpowiadam na maile wysyłane na adres prywatny (który podaję na zajęciach - w domenie baranowski.edu.pl) ***

Informacje ogólne:
dr hab. nauk ekonomicznych (ekonomia) – 2015; dr nauk ekonomicznych – 2008 („Problem optymalnej stopy inflacji w modelowaniu wzrostu gospodarczego”, promotor: prof. dr hab. J.J. Sztaudynger), mgr ekonomii – 2004 (promotor: dr Krzysztof Lewandowski), od 2004 zatrudniony w Katedrze Ekonometrii UŁ (obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego), 2009-2017 w Instytucie Ekonomicznym NBP (doradca ekonomiczny), 2017-2018 w Commerzbank A.G. oddział w Polsce.


Zainteresowania:
makroekonomia i ekonometria stosowana, zwłaszcza: inflacja, polityka pieniężna, modele DSGE, wzrost gospodarczy, rynek pracyPublikacje:
autorstwo lub współautorstwo ok. 40 artykułów naukowych (m.in. "Bank i Kredyt", "Ekonomista", "Gospodarka Narodowa", "Przegląd Statystyczny", "Applied Economic Letters", "Emerging Markets Finance and Trade"); monografie: "Problem optymalnej stopy inflacji w modelowaniu wzrostu gospodarczego" (książka-doktorat, 2008), "Wprowadzenie i realizacja strategii bezpośredniego celu inflacyjnego w Polsce (wspólnie z P. Krajewskim, 2007), "Inflacja a mechanizmy aktualizacji cen. Studium dla Polski" (wspólnie z E. Gałecką-Burdziak, M. Górajskim, M. Malaczewskim, G. Szafrańskim, 2013), "Reguły polityki pieniężnej w Polsce. Podejście ilościowe" (2014), współredaktor zbioru prac powstałego w ramach działalności koła naukowego Ekspert (wspólnie z J.J. Sztaudyngerem, 2010)

Projekty badawcze:
uczestnictwo w 7 projektach badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w tym 2 jako kierownik projektu zespołowego oraz 1 jako opiekun naukowy PRELUDIUM), przygotowywanie analiz i rekomendacji w projektach EFS
;
wykonawca modeli machine learning dla średnich i dużych przedsiębiorstw;
Ekspert Narodowego Centru Nauki (2013-2018)

Nagrody i wyróżnienia:
za książkę-doktorat II nagroda im. prof. Witolda Kuli (2008 r.), za cykl publikacji nagroda Rektora UŁ - indywidualne II stopnia (2009 r.) i III stopnia (2012 i 2016 r.); zespołowe: II stopnia (2013 i 2014 r.)
promotor prac magisterskich nagrodzonych: w konkursie NBP (Kamil Jerzy Tyliński, III nagroda) oraz w konkursie PTE o/Łódź (Szymon Wójcik, III nagroda).

Prowadzone zajęcia:
Ekonometria, Prognozowanie i symulacje, Mikroekonometria, Modern Monetary Policy, Polityka pieniężna

www.baranowski.edu.pl - strona prywatna