dr Paulina Malaczewska

Contact datails

Konsultacje: 

sesja letnia poprawkowa 20/21 (MS Teams):
8.09 (środa) 13:15-14:45, 15.09 (środa) 13:15-14:45.

Pokój: 

F213

Telefon: 

48 42 6355022

Email: 

Wykształcenie

 • 2016 – doktorat, tytuł pracy doktorskiej „Determinaty i mechanzimy kształtowania się szarej strefy gospodarki” promotor: prof. zw. dr hab. Władysław Milo, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny;
 • 2011 – 2012 - studia uzupełniające magisterskie na kierunku Matematyka, specjalność: Zastosowania Matematyki, zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego magistra matematyki;
 • 2007-2010 - studia licencjackie na kierunku Matematyka, specjalność: Matematyka teoretyczna, zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata matematyki;
 • 2006-2011 - studia jednolite magisterskie na kierunku Ekonomia, specjalność: Zaawansowana analiza ekonomiczna i finansowa; zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego magistra ekonomii;

Wybrane publikacje

 • J. Stawska, M. Malaczewski, P. Malaczewska & E. Stawasz-Grabowska (2021), "The Nash equilibrium in the policy mix model for Czechia, Hungary, and Romania", Cogent Econ​omics & Finance, 9:1.
 • "Szara strefa gospodarki. Determinanty i mechanizmy kształtowania", WUŁ, Łódź, 2019.
 • "Mechanizmy kształtowania się szarej strefy gospodarki. Model teoretyczny". Przegląd Statystyczny, 63(1), 33-48;
 • „Analiza zjawiska szarej strefy jako gry niekooperacyjnej”, Matematyka i informatyka na usługach ekonomii. Rozważania ogólne. Modele red. W. Jurek), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 84–96;
 • „Useful government expenditure influence on the shadow economy”, Quantitative Methods in Economics, Volume XIV, No. 2, s. 61–69;
 • „Czynniki wpływające na rozmiary szarej strefy gospodarki”, Ekonomia, finanse, rynek pracy we współczesnym świecie, AT Wydawnictwo, Kraków 2013;
 • „Paradoksy logiczne i matematyczne” (wspólnie z dr Maciejem Malaczewskim), XIII Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Matematyków "Logika i podstawy matematyki", KMSUJ, Kraków 2011;
 • „Analiza danych i prognozowanie”, (wspólnie z dr Maciejem Malaczewskim), opracowanie w ramach projektu „Budowa potencjału Uczelni Łazarskiego odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy”;
 • „O statystycznych problemach decyzyjnych”, XII Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Matematyków „Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka”, KMSUJ, Kraków 2010;
 • "Zastosowanie modeli typu VAR w analizie czynników fundamentalnych rynku ropy naftowej" (wspólnie z H. Zdanowicz i G. Fornalem), w pracy zbiorowej pod redakcją P. Miszczyńskiego „Zastosowanie metod ilościowych w przedsiębiorstwie, WUŁ, Łódź, 2009.

Nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego indywidualna stopnia trzeciego przyznana za książkę pt. "Szara strefa gospodarki. Determinanty i mechanizmy kształtowania", 2020 r.;
 • I miejsce (ex aequo) w V Edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Profesora Wacława Wilczyńskiego na najlepszą pracę doktorską z zakresu teorii i historii ekonomii
  oraz polityki gospodarczej za pracę doktorską pt. „Determinanty i mechanizmy kształtowania się szarej strefy gospodarki”, maj 2019 r.;
 • I miejsce w Konkursie GUS na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki za pracę doktorską pt. „Determinanty i mechanizmy kształtowania się szarej strefy gospodarki”, marzec 2018 r.;
 • nagroda trzeciego stopnia w XIX edycji konkursu Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej za pracę doktorską pt. „Determinanty i mechanizmy kształtowania się szarej strefy gospodarki”, grudzień 2017 r.;
 • I miejsce (Nagroda Ministra Rozwoju i Finansów) w XII edycji Konkursu Verba Veritatis na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu etyki biznesu i CSR za pracę doktorską pt. „Determinanty i mechanizmy kształtowania się szarej strefy gospodarki”, listopad 2017 r.;
 • I miejsce w konkursie na najlepszy poster naukowy na międzynarodowej konferencji "Economy and Society" za poster pt. „Mechanizmy kształtowania się szarej strefy gospodarki”, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, UŁ, 2015;
 • III nagroda w XLVI edycji Konkursu na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki za pracę magisterską „Zastosowanie teorii gier w analizie zjawiska szarej strefy gospodarki” organizowanym przez Polskie Towarzystwo Matematyczne;
 • III nagroda w XIII konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską w Dziedzinie Problemów Pracy i Polityki Społecznej organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej;
 • III miejsce w IV Edycji Konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu nauk ekonomicznych obronione w roku akademickim 2010/2011, konkurs organizowany przez PTE oddział w Łodzi;
 • Wyróżnienie w Etapie Regionalnym konkursu Studencki Nobel w kategorii Nauki Ścisłe, maj 2012;
 • Medal za Chlubne Studia, uzyskany za wyniki w nauce na kierunku ekonomia;
 • 2009/2010 oraz 2010/2011, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne wyniki w nauce;
 • 13.05.2011, Łódź, Nagroda za wyróżniający się referat w konkursie na najlepszy referat na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Modelowanie matematyczne w ekonomii”;
 • 19-24.09.2010, Kraków, I miejsce (wspólnie z dr M. Malaczewskim) w konkursie na najlepszy poster na XIII Międzynarodowych Warsztatach dla Młodych Matematyków "Logika i podstawy matematyki";
 • 29-30.03.2010, Wilno, Nagroda „Prize For the Best Economic Interpretation” na International Econometric Competition, Vilnius Univeristy;
 • 25.09.2009, Kraków, III nagroda w konkursie na najlepszy referat na XII Międzynarodowych Warsztatach dla Młodych Matematyków "Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka”.

Zainteresowania badawcze

Zastosowanie matematyki w ekonomii, teoria gier, polityka gospodarcza i społeczna państwa;

Prowadzone zajęcia:

Matematyka, algebra liniowa, ekonometria, prognozowanie i symulacje;