dr Mariusz Górajski

Contact datails

Konsultacje: 

Czwartki/Thursday 8:15-9:45 na MS Teams

Pokój: 

F222

Telefon: 

48 42 6355525

Email: 

CV

 

https://www.researchgate.net/profile/Mariusz_Gorajski

 

Wykształcenie

2012 stopień doktora nauk matematycznych, Uniwersytet  Łódzki,
temat rozprawy doktorskiej: Półgrupowe podejście do stochastycznych równań z opóźnieniem, promotor: profesor M. A. Chojnowska-Michalik

2005 magister matematyki, Politechnika Łódzka,
temat pracy magisterskiej: Modele rynku ubezpieczeniowego z reasekuracją
promotor: profesor M. Kałuszka, dyplom z wyróżnieniem

Publikacje naukowe

 1. Górajski M. (2009) Reduction of Absorbing Markov Chain Annales UMCS Sectio A, vol. 63
 2. Cox S., Górajski M. (2011) Vector valued stochastic delay equations—a semigroup approach, Semigroup Forum, 82, Number 3, 389-411, JCR
 3. Bogusz D., Górajski M. (2012) Optymalna strategia reklamowa dla nowych konsumentów w modelu renomy firmy z segmentacją rynku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 241, 34-48
 4. Baranowski P., Górajski M., Malaczewski M. (2013) Nowokeynesistowska krzywa Philipsa ze schematem cenotwórczym Calvo, Ekonomia 1, AE Wrocław, 127-143
 5. Baranowski P., Gałecka-Burdziak E., Górajski M., Malaczewski M., Szafrański G. (2013) Inflacja a mechanizmy aktualizacji cen. Studium dla Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego i Wydawnictwo Naukowe PWN Łódź-Warszawa
 6. Milo W., Bogusz B., Górajski M., Ulrichs M. (2013) Notes on Some Optimal Monetary Policy Rules: the Case of Poland, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 295, 59-77
 7. Baranowski P., Górajski M., Malaczewski M., Szafrański G. (2014) Inflacja w modelu z endogeniczną częstotliwością aktualizacji cen, Ekonomista, 1, 45-66
 8. Górajski M. (2014) On the Equivalence of Solutions for a Class of Stochastic Evolution Equations in a Banach Space, Integral Equations and Operator Theory, 78(4), 452-48, JCR
 9. Górajski M. (2014) Vector-valued stochastic delay equations—A weak solution and its Markovian representation, Nonlinear Analysis-Theory Methods & Applications, 103, 55-71, JCR
 10. Górajski M., Bogusz D., Ulrichs M. (2015) Optymalne strategie polityki pieniężnej dla Polski uwzględniające wrażliwość banku na ryzyko nieosiągnięcia założonego celu, Materiały i Studia, Narodowy Bank Polski, 327, 1-76
 11. Górajski M., Machowska D. (2015) The influence of consumer recommendations on advertising strategies in a non-linear optimal goodwill model with market segmentation, Mathematical Economics, 11(18), 5-20
 12. Górajski M., Bogusz D., Ulrichs M. (2015) Sztywna vs. elastyczna strategia bezpośredniego celu inflacyjnego w modelu optymalnej polityki pieniężnej dla Polski, Przegląd Statystyczny, 62 (4), 379-396
 13. Górajski M., Baranowski P., Malaczewski M., Szafrański G. (2016) Inflation in Poland under State-Dependent Pricing, Journal of Economics (Ekonomicky Casopis), 64, 937-957, JCR
 14. Górajski M., Ulrichs M. (2016) Optymalne wrażliwe na ryzyko strategie polityki pieniężnej dla Polski, Bank i Kredyt, 47, 1-32
 15. Górajski M., Serwa D., Wośko Z. (2016) Measuring expected time to default under stress conditions for corporate loans, Materiały i Studia, Narodowy Bank Polski, 237, 1-36
 16. Górajski M., Machowska D. (2017) Optimal double control problem for a PDE model of goodwill dynamics, Mathematical Methods of Operations Research, 85(3), 425-452, JCR
 17. Górajski M. (2017) Robust monetary policy in a model of the Polish economy: Is the uncertainty responsible for the interest rate smoothing effect?, Computational Economics, DOI: 10.1007/s10614-017-9678-4, JCR
 18. Garus-Pakowska A., Górajski M., Szatko F. (2018) Did legal regulations change the reporting frequency of sharp injuries of medical personnel? Study from 36 hospitals in Łódź Province, Poland International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, DOI: https://doi.org/10.13075/ijomeh.1896.01045, 1-10, JCR
 19. Garus-Pakowska A., Górajski M., Szatko F. (2017) Awareness of the Risk of Exposure to Infectious Material and the Behaviors of Polish Paramedics with Respect to the Hazards from Blood-Borne Pathogens—A Nationwide Study, International Journal of Environmental Research and Public Health 14 (8), 843, 1-9, JCR
 20. Garus-Pakowska A., Górajski M., Szatko F. (2017) Knowledge and Attitudes of Dentists with Respect to the Risks of Blood-Borne Pathogens—A Cross-Sectional Study in Poland, International Journal of Environmental Research and Public Health, 14 (1), 69, 1-11, JCR
 21. Górajski M., Serwa D.,  Wośko Z. (2018) Measuring expected time to default under stress conditions for corporate loans, Empirical Economics, DOI: 10.1007/s00181-018-1435-6, JCR
 22. Górajski M., Machowska D. (2018), The effects of technological shocks in an optimal goodwill model with a random product life cycle, Computers & Mathematics with Applications, Volume 76, Issue 4, 905-922, JCR
 23. Garus-Pakowska A., Górajski M., Gaszyńska E. (2018), Occupational Safety and Hygiene of Dentists from Urban and Rural Areas in Terms of Sharp Injuries: Wound Structure, Causes of Injuries and Barriers to Reporting-Cross-Sectional Study, Poland, International Journal of Environmental Research and Public Health, 15, 1655, doi:10.3390/ijerph15081655, JCR

Projekty badawcze

2014: kierownik w zespołowym projekcie badawczym Narodowego Banku Polskiego „Optymalne strategie polityki pieniężnej dla Polski uwzględniające wrażliwość banku na ryzyko nieosiągnięcia założonego celu”.

2013-2014: wykonawca w zespołowym projekcie badawczym  Grant NCN 2012/07/ B/HS4/00361; „Nowe metody badania stabilności finansowej sektora bankowego", 2013-2016, kierownik projektu: dr D. Serwa, SGH w Warszawie.

2013: kierownik w zespołowym projekcie badawczym: badania własne dla młodych naukowców UŁ w 2013 r. „Strategie polityki pieniężnej dla Polski w stochastycznym zadaniu optymalnego sterowania”.

2012-2015: Udział w projekcie badawczym zespołowym Grant NCN pt.”Optymalne strategie reklamowe w modelach renomy przedsiębiorstwa z uwzględnieniem segmentacji rynku”, kierownik projektu: dr D. Bogusz

2010 - 2012 Udział w projekcie badawczym zespołowym KBN numer N N111 209439 pt. ”Modelowanie i prognozowanie inflacji w Polsce przy uzyciu modeli z endogeniczną czestotliwością zmiany cen”, kierownik projektu: dr P. Baranowski

2006-2007 Stypendium dla doktorantów w ramach projektu GRRI-D

 

Warsztaty i szkoły 
Czerwiec-lipiec 2012 Research School on Controllability of Deterministic and Stochastic systems and its Applications, Uniwersytet Alexandra Ioan Cuza w Iasi, Rumunia

Październik 2007-luty 2008 11th Internet Seminar Stochastic Evolution Equations organizowane przez Analysis Group of the Technical University of Delft, Holandia

 

Wybrane prezentacje konferencyjne i seminaryjne

Maj 2006, Reduction of random graphs. Sequences of strategic stopping times, Instytut Matematyczny PAN, Będlewo, Polska

Wrzesień 2007, Markov chain reduction, The 10th International Workshop for Young Mathematicians, Uniwersytet Jagielloński, Polska

Czerwiec 2008, A semigroup approach to stochastic delay equations and weak approximation, 11th Internet Seminar Stochastic Evolution Equations, Heinrich Fabri Institute, Blaubeuren, Niemcy

Styczeń 2012, Semigroup approach to stochastic delay equations, AGH, Krakow, Polska

Maj 2012: referat wspólny z D. Bogusz, W. Milo i M. Ulrichs  Monetary policy rules for the Polish economy in stochastic optimal control models oraz referat wspólny z P. Baranowski, M. Malaczewski, G. Szafrański, Inflation in Poland under State-Dependent Pricing, 10th Annual Conference on Forecasting Financial Markets and Economic Decision-Making FindEcon'2012, Spała, Polska

Maj 2012: referat wspólny z D. Bogusz Optymalna strategia reklamowa dla nowych konsumentów w modelu renomy firmy z segmentacją rynku. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Matematyka i informatyka na usługach ekonomii”, Poznań, Polska

Lipiec 2012: Ergodic properties of stochastic delay equations in Lp Banach spaces oraz referat wspólny z D.Bogusz Optimal advertising strategies in age-structured goodwill model, International Conference on Controlled Deterministic and Stochastic System, Iasi, Rumunia

Październik 2012: referat wspólny z D. Bogusz  i M. Ulrichs Strategie polityki pieniężnej dla Polski w stochastycznym modelu sterowania optymalnego XV Konferencja Inwestycje Finansowe i Ubezpieczenia  – Tendencje Światowe A Rynek Polski, Karpacz, Polska.

Kwiecień 2013: referat wspólny z D. Bogusz, Wpływ elastyczności wizerunkowej popytu na kształt optymalnych strategii reklamowych w modelu renomy firmy, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Matematyka i informatyka na usługach ekonomii”, Poznań, Polska

Maj 2013: Ergodic properties of stochastic delay evolution equations in Banach spaces, Stochastic Analysis and Control. 50 years of scientific activities of Professor Jerzy Zabczyk, Będlewo, Polska.

Lipiec 2013: referaty wspólne z D. Bogusz, The influence of consumer recommendations on advertising strategies in an optimal goodwill model with market segmentation, Time-optimal advertising investments in a segmented market, XXVI EURO-INFORMS European Conference on Operational Research, Uniwersytet “Sapienza” w Rzymie, Włochy.

wrześnień 2013: referat wspólny z D. Bogusz i M. Ulrichs, Strategie polityki pieniężnej dla Polski w stochastycznym zadaniu optymalnego sterowania, referaty wspólne D. Bogusz: Czasowo optymalne strategie reklamowe na rynku podzielonym na segmenty, Wpływ rekomendacji konsumenckich na strategie reklamowe w modelu renomy produktu z segmentacją rynku. XLII Konferencja Zastosowań Matematyki, IMPAN i  Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy, Zakopane, Polska.