dr Dominika Machowska

Contact datails

Konsultacje: 

jestem nieobecna w roku akademickim 2021/2022

Pokój: 

F217

Email: 

https://www.researchgate.net/profile/Dominika_Machowska

Zainteresowania naukowe:

Economic dynamics
Game Theory
Industrial Organization
Advertising

 

Wykształcenie:

2009 - doktorat,  tytuł pracy doktorskiej: „Optymalizacja układów Goursata-Darboux z nieskończonym horyzontem”, Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki i Informatyki.

2002- magisterium, tytuł pracy magisterskiej: „Wybrane metody numeryczne w optymalizacji bez ograniczeń”, Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki i Informatyki, matematyka specjalność: zastosowania matematyki i metody numeryczne.

Publikacje:

 • Machowska, D., Nowakowski, A., Wiszniewska-Matyszkiel, A., 2022, Closed-loop Nash equilibrium for a partial differential game with application to competitive personalized advertising, Automatica, 140; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005109822000656.
 • Amir, R., Machowska, D., Troege, M., 2021, Advertising patterns in a dynamic oligopolistic growing market with decay, Journal of Economic Dynamics and Control, 131; https://doi.org/10.1016/j.jedc.2021.104229.
 • Machowska, D., Nowakowski, A., 2020, Competition in defensive and offensive advertising strategies in a segmented market, European Journal of Control, 58,98-108. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S094735801930202X?dgci...
 • Amir, R., Liu, H., Machowska, D., Resende J., 2019, Spillovers, subsidies, and second‐best socially optimal R&D, Journal of Public Economic Theory, 21(6), 1200-1220.
 • Machowska, D., 2019, Delayed effects of cooperative advertising in goodwill dynamics, Operations Research Letters, 47(3), 178-184.
 • Górajski M., Machowska D., 2019, How do loyalty programs affect goodwill? An optimal control approach, 4OR-Q J Oper Res,17, 297–316.
 • Machowska, D., 2018, Investigating the role of customer churn in the optimal allocation of offensive and defensive advertising: the case of the competitive growing market, Economics and Business Review, 4(2), 3-23.
 • Górajski M., Machowska D., 2018, The effects of technological shocks in an optimal goodwill model with a random product life cycle, Computers & Mathematics with Applications, 76(4), 905-922.
 • Górajski M., Machowska D., 2017, Optimal double control problem for a PDE model of goodwill dynamics, Mathematical Methods of Operations Research, 85(3), 425-452.
 • Bogusz(Machowska), D. i Górajski, M., 2015, The influence of consumer recommendations on advertising strategies in a non-linear optimal goodwill model with market segmentation. Mathematical Economics, 11(18):5-21.
 • Bogusz(Machowska), D. i Górajski, M., 2014, Wpływ elastyczności wizerunkowej popytu na kształt optymalnych strategii reklamowych w modelu renomy firmy, Rozdział w: Matematyka i informatyka na usługach ekonomii. Rozważania ogólne. Modele, s.156-170. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Milo W., Bogusz(Machowska), D., Górajski M., Ulrichs M., 2013, Notes on Some Optimal Monetary Policy Rules: the Case of Poland, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 295, 59-77.
 • Bogusz(Machowska), D., 2013, On the Existence of a Classical Optimal Solution and of an Almost Strongly Optimal Solution for an Infinite-Horizon Control Problem, Journal of Optimization Theory and Applications, 156, 650-682.
 • Bogusz(Machowska), D., 2012, Strategie reklamowe i jakości dóbr nietrwałych w modelu z opóźnieniami, Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 241, 21-33 .
 • Bogusz(Machowska), D., i Górajski M., 2012, Optymalna strategia reklamowa dla nowych konsumentów w modelu renomy firmy z segmentacją rynku, Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 241, 34 - 48.
 • Bogusz(Machowska), D., 2011, Formy wpływu strategii reklamowych na wielkość sprzedaży w firmie monopolistycznej: problemy teoretyczne, Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 211, 55 - 67.
 • Bogusz(Machowska), D., Malaczewski, M., Zglińska-Pietrzak, A., 2009, Wpływ czynnika koniunkturalnego na zmiany reżimu rynkowego, Metody Matematyczne, Ekonometryczne i Komputerowe w Finansach i Ubezpieczeniach, AE Katowice, 401 - 408.
 • Wojtal, A., Bogusz(Machowska), D., Menshutkin, V., Izydorczyk, K., Frankiewicz, P., Wagner-Łotkowska, I. & Zalewski, M., 2008, A study of Daphnia Leptodora juvenile Percids interactions using a mathematical model in the biomanipulated Sulejow Reservoir. Annales de Limnology - International Journal of Limnology 44 (1), 7-23.
 • Bogusz(Machowska), D., 2007, Helly's Principle and Its Application to an Infinite - Horizon Optimal Control Problem, Journal of Optimization Theory and Applications, 134, 371 - 383.
 • Bogusz(Machowska), D. i inni, 2005, A Long-Term Biodiversity, Ecosystem and Awareness Research Network Modelling and Forecasting; Flemming Skov, Sandrine Petit and Chris Topping (ed.), WPR6-2005-01.
 • Wojtal, A ., Bogusz, D., Frankiewicz, P. & Zalewski, M., 2005, Wpływ warunków hydrologicznych i interakcji troficznych na jakość wody w nizinnym zbiorniku zaporowym - przykłady wykorzystania modelowania matematycznego; W: Gwoździński K. (ed.) Bory Tucholskie III - zagrożenia i ochrona. Wydawnictwo UŁ.

Projekty:

 1. Grant NCN 2012-2014:”Optymalne strategie reklamowe w modelach renomy przedsiębiorstwa z uwzględnieniem segmentacji rynku”, kierownik projektu.
 2. 545/162,Badania celowe Wydział Ekonomiczno Socjologiczny UŁ (2011): ,,Model wpływu reklamy i jakości produktu na wielkość sprzedaży'', kierownik projektu.
 3. 505/0632, Badania własne Wydział Ekonomiczno Socjologiczny UŁ: (2008): ,,Zmienność popytu i podaży na rynku dóbr i usług po wpływem czynników, wykonawca.
 4. 505/588 - Badania własne, Wydział Ekonomiczno Socjologiczny UŁ: ,,Elementy matematyki dla ekonomistów i ekonometryków: podstawy teoretyczne'' (2007), wykonawca.
 5. GOCE-CT-2003-505298, Framework Programme 6 EU, ALTER-Net: A Long-Term Biodiversity, Ecosystem and Awareness Research Network (2004-2005), główny wykonawca WP6.

Staże:

 • 5 - 9 września 2011, Summer School and Workshop in Optimal Control, London, UK;
 • 8 - 15 Czerwca 2005: PhD-Course on Ecosystem modeling, Kopenhaga, Dania;
 • 12 Lipca - 6 Sierpnia 2005: AARMS Summer School, Memorial University of Newfoundland, St. John's, Newfoundland;
 • Kwiecień 2004: Kurs Komputerowego Modelowania Złożonych Procesów, Politechnika Wrocławska;
 • 27 lipca - 30 sierpnia 2003: Courses in Numerical Analysis and Partial Differential Equations, Scuola Matematica Interuniversitaria, Perugia, Włochy;
 • Listopad 2002: Kurs Równań różniczkowych na Wydziale Matematyki Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • Sierpień 2001 - Czerwiec 2002 Europejskie Stypendium Socrates/Erasmus na Wydziale Matematyki Uniwersytetu w Aarhus, Dania.

Konferencje:

 • 26 kwietnia 2013: V ogólnopolska konferencja naukowa: „Matematyka i informatyka na usługach ekonomii”, Poznań; referat wspólny z M. Górajskim: „Wpływ elastyczności wizerunkowych popytu na kształt optymalnych strategii reklamowych w modelu renomy firmy". 
 • 1-3 października 2012: XV-tą konferencję pt.: Inwestycje Finansowe I Ubezpieczenia – Tendencje Światowe A Rynek Polski  referat wspólny z M. Górajskim i M. Ulrichs: „Strategie polityki pieniężnej dla Polski w stochastycznym modelu sterowania optymalnego”.
 • 2-7 lipca 2012: International Conference on Controlled Deterministic and Stochastic System, Iasi, Rumunia; referat wspólny z M. Górajski: „Optimal advertising strategies in age-structured goodwill model”.
 • 9-10 maja 2012: 10th Annual Conference on Forecasting Financial Markets and Economic Decision-Making FindEcon'2012; referat wspólny z M. Górajskim, W. Milo i M. Ulrichs: “Monetary policy rules for the Polish economy in stochastic optimal control models.”
 • 25-26 maja 2012: VI ogólnopolska konferencja naukowa: „Matematyka i informatyka na usługach ekonomii”, Poznań; tytuł referatu: „Strategie reklamowe i jakości dóbr nietrwałych w modelu z opóźnieniami” oraz wraz z M. Górajskim: „Optymalna strategia reklamowa dla nowych konsumentów w modelu renomy firmy z segmentacją rynku”.
 • 15-16 kwietnia 2011: V ogólnopolska konferencja naukowa:  Matematyka i informatyka na usługach ekonomii”, Poznań; tytuł referatu: „Formy wpływu strategii reklamowych na wielkość sprzedaży w firmie monopolistycznej: problemy teoretyczne”.
 • 5 - 9 Lipca 2004: XVI International Symposium: Mathematical Theory of Networks and Systems, Leuven, Belgium;

Recenzje:

 • European Journal of Operational Research
 • Games and Economic Behavior
 • Journal of Public Economic Theory
 • Mathematica Applicanda
 • Mathematical Methods in the Applied Sciences
 • Mathematical Social Sciences
 • Theory and Decision

Prowadzone zajęcia:
Matematyka