mgr Damian Mowczan

Contact datails

Konsultacje: 

Konsultacje wyłącznie online (MS Teams) - środa, godz. 16:00 - 17:30 (począwszy od 21.10.2020)

Pokój: 

F221

Telefon: 

42 6355526

Email: 

Doktorant studiów zaocznych.

Wykształcenie:

 • 2013 – w trakcie: Ekonomia doktoranckie studia niestacjonarne
 • 2011 – 2013: Informatyka i Ekonometria – studia stacjonarne II stopnia
  Tytuł pracy magisterskiej: Regionalne zróżnicowanie dochodów w Polsce a wzrost gospodarczy – w poszukiwaniu optymalnego poziomu nierówności
 • 2010 – 2012: Ekonomia – studia stacjonarne II stopnia
  Tytuł pracy magisterskiej: Konwergencja czy dywergencja regionalna w Polsce? – rola programów pomocowych Unii Europejskiej
 • 2008 – 2011: Informatyka i ekonometria – studia stacjonarne I stopnia
  Tytuł  pracy licencjackiej: Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy – ujęcie regionalne
 • 2007 – 2010: Ekonomia – studia stacjonarne I stopnia
  Tytuł pracy licencjackiej: Analiza finansowa przedsiębiorstwa – analiza wskaźnikowa

Temat rozprawy doktorskiej: 

Wpływ regionalny nierówności dochodowych na wzrost gospodarczy Polski

Opiekun:

prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger