dr Damian Mowczan

Contact datails

Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym 21/22, piątek, godz. 17:00 - 18:30 (Teams, stacjonarnie - po wcześniejszym umówieniu)
19.11.2021 - konsultacje odwołane.

Pokój: 

F221

Telefon: 

42 6355526

Email: 

Wykształcenie:

 • 2021: Stopień doktora w dyscyplinie ekonomia i finanse
  Tytuł rozprawy doktorskiej: Zróżnicowanie płac w województwach i jego wpływ na wzrost gospodarczy Polski
 • 2011 – 2013: Informatyka i Ekonometria – studia stacjonarne II stopnia
  Tytuł pracy magisterskiej: Regionalne zróżnicowanie dochodów w Polsce a wzrost gospodarczy – w poszukiwaniu optymalnego poziomu nierówności
 • 2010 – 2012: Ekonomia – studia stacjonarne II stopnia
  Tytuł pracy magisterskiej: Konwergencja czy dywergencja regionalna w Polsce? – rola programów pomocowych Unii Europejskiej
 • 2008 – 2011: Informatyka i ekonometria – studia stacjonarne I stopnia
  Tytuł  pracy licencjackiej: Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy – ujęcie regionalne
 • 2007 – 2010: Ekonomia – studia stacjonarne I stopnia
  Tytuł pracy licencjackiej: Analiza finansowa przedsiębiorstwa – analiza wskaźnikowa