dr Agnieszka Leszczyńska-Paczesna

Contact datails

Konsultacje: 

piątki 10:00-10:30 i 17:00-18:00
konsultacje odbywają się zdalnie w MS Teams (kod zespołu: kgrq275)

Email: 

Temat rozprawy: 

Inflacja bazowa w polityce pieniężnej - analiza w świetle modelu DSGE

Promotor:

dr hab. Paweł Baranowski

Wybrane publikacje:

https://orcid.org/0000-0002-4671-7168

 

 • Leszczyńska-Paczesna A. (2020) "Sectoral Price Stickiness and Inflation Persistence in Poland: A Two-Sector DSGE Approach", Prague Economic Papers vol. 29 (2).
 • Hałka A., Leszczyńska-Paczesna A. (2019) "Price convergence in the European Union – What has changed?", Economic Modelling vol. 79.
 • Lenart Ł., Leszczyńska-Paczesna A. (2016) "Do market prices improve the accuracy of inflation forecasting in Poland? A disaggregated approach", Bank i Kredyt nr 47 (5).
 • Hertel K., Leszczyńska A. (2013) "Uporczywość inflacji i jej komponentów - badanie empiryczne dla Polski", Przegląd Statystyczny nr 2, s. 187-209.
 • Hałka A., Leszczyńska A. (2012) „What Does the Consumer Price Index Measure? Bias Estimates for Poland”, publikacja pokonferencyjna Ecomod.
 • Hałka A., Leszczyńska A. (2011) „Wady i zalety wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych – szacunki obciążenia”, Gospodarka Narodowa nr 9.
 • Baranowski P., Leszczyńska A. (2011) „Prognozowanie inflacji w oparciu o hybrydową krzywą Phillipsa dla gospodarki zamkniętej i małej gospodarki otwartej”, Materiały i Studia nr 262.
 • Leszczyńska A. (2011) „Ceny usług związanych z użytkowaniem mieszkań przez właścicieli we wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych”, Wiadomości Statystyczne nr 3.
 • Baranowski P., Leszczyńska A., G. Szafrański G. (2010) „Krótkookresowe prognozowanie inflacji z użyciem modeli czynnikowych”, Bank i Kredyt nr 41 (4).
 • Baranowski P., Leszczyńska A. (2010) „Nowokeynesowska hybrydowa krzywa Phillipsa – szacunki dla Polski w oparciu o dane miesięczne”, Studia Prawno-Ekonomiczne nr 81.
 • Leszczyńska A. (2010) "Wpływ przystąpienia krajów do Unii Europejskiej na ich wzrost gospodarczy", Wiadomości Statystyczne nr 7.