Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia uzyskane w ostatnich 5 latach.

 1. J.J. Sztaudynger: Nagroda PTE im. prof. E. Lipińskiego za pracę wnoszącą nowe wartości do dorobku nauk ekonomicznych (2004).
 2. J.J. Sztaudynger: Nagrody indywidualne Rektora Uniwersytetu Łódzkiego: 2004, 2005 i 2006.
 3. M. Malaczewski: I miejsce w konkursie na najlepszy referat na Międzynarodowych 
Warsztatach dla Młodych Matematyków, Kraków 2006.
 4. W.Milo, M. Malaczewski, G. Szafrański, Z. Wośko: Nagroda zespołowa stopnia I za książkę „Rynki inwestycyjne a wzrost gospodarczy” (2007).
 5. P. Baranowski: II Nagroda za pracę doktorską w konkursie im. prof. Witolda Kuli, za dysertację pt. "Problem optymalnej stopy inflacji w modelowaniu wzrostu gospodarczego" (2008).
 6. P. Kumor: Wyróżnienie Prezesa NBP w konkursie na najlepszą pracę magisterską z dziedziny ekonomii (2008).
 7. Z. Wośko: I Nagroda Prezesa NBP w konkursie na najlepszą pracę doktorską z dziedziny ekonomii (2008).
 8. M.Ulrichs: Główna Nagroda Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w konkursie na pracę doktorską na temat teorii i praktyki nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce (2009)
 9. W.Milo, G. Szafrański., M. Malaczewski, Z. Wośko, M.Ulrichs: Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego zespołowa pierwszego stopnia za książkę „Stabilność rynków finansowych a wzrost gospodarczy”, Wyd. PWN, Warszawa 2010 (2011)
 10. M. Malaczewski, Nagroda Indywidualna Rektora UŁ III stopnia za monografię "Zasoby naturalne, postęp techniczny a długookresowy wzrost gospodarczy" (2014)
 11. Szymon Wójcik, III nagroda PTE Łódź za pracę magisterską pod tytułem: „Analiza następstw szoku inflacyjnego z wykorzystaniem modeli DSGE” (promotor Paweł Baranowski) (2014)