Książki

Książki wydane w ostatnich 10 latach.

 1. Sztaudynger J.J. (2005), Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja, WN PWN, Warszawa.
 2. Milo W., P. Wdowiński (red.) (2005), Forecasting Financial Markets: Theory and Applications, Wyd. UŁ, Łódź.
 3. Milo W., Malaczewski M., Szafrański G., Wośko Z. (2006), Rynki inwestycyjne a wzrost gospodarczy, Wyd. UŁ.
 4. Milo W., Wdowiński P. (red.) (2007), Financial Markets: Principles of Modeling, Forecasting and Decision-Making No.2, Wyd. UŁ.
 5. Milo W., Wdowiński P. (red.) (2007), Financial Markets: Principles of Modeling, Forecasting and Decision-Making No.3, Wyd. UŁ.
 6. Milo W., Szafrański G., Wdowiński P. (red.) (2007), Financial Markets: Principles of Modeling, Forecasting and Decision-Making No.4, Wyd. UŁ.
 7. Baranowski P. (2007), Wprowadzenie i realizacja strategii bezpośredniego celu inflacyjnego w Polsce (współautor), Wyd. Instytutu Ekonomii UŁ.
 8. Milo W., Szafrański G., Wdowiński P. (red.) (2008), Financial Markets: Principles of Modeling, Forecasting and Decision-Making No.5, Wyd. UŁ.
 9. Baranowski P. (2008), Problem optymalnej stopy inflacji w modelowaniu wzrostu gospodarczego, Wyd. Biblioteka, książka-doktorat.
 10. W. Milo, M. Malaczewski, G. Szafrański, M. Ulrichs, Z. Wośko (2010) Stabilność rynków kapitałowych a wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa
 11. M. Malaczewski (2013) Zasoby naturalne, postęp techniczny a długookresowy wzrost gospodarczy, Wyd. UŁ.
 12. P. Baranowski, E. Gałecka-Burdziak, M. Górajski, M. Malaczewski, G. Szafrański (2013) Inflacja a mechanizmy aktualizacji cen. Studium dla Polski, PWN/Wyd. UŁ Łódź
 13. Paweł Baranowski, Ewa Gałecka-Burdziak, Mariusz Górajski, Maciej Malaczewski, Grzegorz Szafrański (2013) Inflacja a mechanizmy aktualizacji cen. Studium dla Polski, Wyd. UŁ/WN PWN, Łódź-Warszawa
 14. Paweł Baranowski (2014) Reguły polityki pieniężnej w Polsce. Podejście ilościowe, Wyd. UŁ, Łódź