Kierunki badań

Do głównych kierunków badań prowadzonych w ramach Katedry Ekonometrii należą szeroko rozumiane badania ekonometryczne zarówno w zakresie teorii jak i zastosowań.

Analizowane obszary badawcze to:

 • teoria ekonometrii
 • ekonometria finansowa
 • prognozowanie rynków finansowo-kapitałowych
 • ekonomia matematyczna
 • stochastyczne równania różniczkowe
 • ekonometryczne modele wielorównaniowe
 • programowanie i symulacje komputerowe
 • teoria wzrostu gospodarczego i jego modelowanie
 • dynamika makroekonomiczna, równowaga gospodarcza i empiryczne modele równowagi
 • konwergencja gospodarcza
 • cykle gospodarcze
 • modelowanie systemów finansowych
 • inflacja, polityka pieniężna i jej reguły
 • modelowanie wymiany międzynarodowej oraz kursów walutowych
 • kapitał ludzki – pomiar i modele
 • oddziaływanie więzi społecznych (kapitału społecznego) na wzrost gospodarczy
 • badanie wpływu przestępczości, rozwodów, zaufania na wzrost gospodarczy
 • poszukiwanie optymalnego zróżnicowania dochodów, analiza współzależności nierówności dochodów i wzrostu gospodarczego
 • matematyczne modele analizy rynków