Seminaria Katedry Ekonometrii 2020/2021

Zapraszamy na zebrania naukowe Katedry Ekonometrii. Zebrania odbywają się w poniedziałki, godz. 11:30-13:00, online (poprzez MS Teams). W roku akademickim 2020/2021 będą prezentowane następujące referaty:

 

  • 09.11.2020 Szymon Wójcik Wybór środka transportu w wypoczynkowych podróżach Polaków i czynniki go determinujące
  • 14.12.2020 Paweł Baranowski, Tomasz Łyziak, Ewa Stanisławska Wypowiedzi członków RPP a ich głosowania ws. stóp procentowych - wstępne wyniki
  • 11.01.2021 Damian Mowczan Zróżnicowanie płac w województwach i jego wpływ na wzrost gospodarczy Polski
  • 01.02.2021 Mariusz Górajski, Zbigniew Kuchta, Agnieszka Leszczyńska-Paczesna Price-setting heterogeneity and robust monetary policy in a two-sector DSGE model of the Polish economy
  • 08.03.2021 Anna Michalak Nowe podejścia do stabilności w skończonym i stałym czasie
  • 12.04.2021 Mariusz Górajski, Magdalena Ulrichs Firm-Level Output Gap Estimation with Business Tendency Surveys Data: Does Capacity Utilization Help to Predict Output Gap in Poland
  • 10.05.2021 Paulina Malaczewska Estymacja skłonności do ryzyka na podstawie polskiej edycji teleturnieju Milionerzy - koncepcja badania
  • 07.06.2021 Maciej Malaczewski Optymalny podział wysiłku technologicznego a zużycie zasobów naturalnych w modelu z komplementarnością energii i kapitału fizycznego