Konsultacje Pawła Baranowski w sesji

Konsultacje prof. Pawła Baranowskiego w sesji poprawkowej:

poniedziałek 11 lutego godz. 9.00-10.00

wtorek 12 lutego godz. 13.30-15.00

(pokoj F-223)