Seminaria Katedry Ekonometrii 2017/2018

Zapraszamy na zebrania naukowe Katedry Ekonometrii. Zebrania odbywają się w poniedziałki, godz. 11:30-13:00, sala T-2. W roku akademickim 2017/2018 będą prezentowane następujące referaty:

 

 • 30.10.2017 Agnieszka Leszczyńska-Paczesna Sektorowe zróżnicowanie sztywności cenowych w Polsce
 • 06.11.2017 Dominika Machowska Decay effect in the Lanchester model. The case of a growth market
 • 13.11.2017 Łukasz Nitecki Wpływ ilości posiadanej broni palnej przez obywateli na poziom przestępczości oraz Damian Mowczan Zróżnicowanie dochodów i płac w polskich województwach
 • 20.11.2017 Jacek Sztaudynger Jakość życia a stan cywilny i dzieci
 • 04.12.2017 Robert Socha Crude Oil Price and The Role of Speculation
 • 11.12.2017 Mariusz Górajski Warunkowy oczekiwany czas do bankructwa – nowa miara ryzyka kredytowego
 • 08.01.2018 Łukasz Nitecki Metody optymalizacyjne w zagadnieniu inwestycji w infrastrukturę oraz Damian Mowczan Zróżnicowanie dochodów i płac w polskich województwach
 • 15.01.2018 Dominika Machowska Równowaga w modelu Lanchestera w nieskończonym horyzoncie
 • 19.02.2018 Magdalena Ulrichs Determinants of dividend payout on emerging markets – the case of food industry
 • 26.02.2018 Anna Michalak Dualne podejście do problemu stabilności typu Lapunowa. Stabilność w skończonym czasie. Zastosowania.
 • 09.03.2018 Marcin Sztaudynger Czynniki makroekonomiczne a ryzyko detalicznego portfela kredytowego banku
 • 12.03.2018 Dominika Machowska Koszty zmiany usługodawcy i ich wpływ na równowagowe strategie reklamowe
 • 19.03.2018 Łukasz Nitecki Infrastruktura a wzrost gospodarczy
 • 16.04.2018 Maciej Malaczewski Rola zasobów naturalnych we wzroście gospodarczym
 • 23.04.2018 Szymon Wójcik Determinanty zachowań transportowych mieszkańców Łodzi
 • 07.05.2018 Magdalena Ulrichs Identyfikacja szoków finansowych w modelu MS-VAR
 • 14.05.2018 Piotr Szczepocki Zastosowanie metody iterowanej filtracji do badania zjawisk ekonomicznych na przykładzie idiosynkratycznego "efektu dźwigni" 
 • 28.05.2018 Marta Kornafel Kapitał naturalny a wzrost gospodarczy
 • 04.06.2018 Damian Mowczan Zróżnicowanie dochodów i płac w polskich województwach