Seminaria Katedry Ekonometrii 2016/2017

W roku akademickim 2016/2017 na zebraniach naukowych Katedry Ekonometrii prezentowano następujące referaty:

 • 24.10.2016 Maciej Malaczewski Warunki przejścia gospodarki na odnawialne źródła energii
 • 7.11.2016 Paulina Malaczewska Determinanty i mechanizmy kształtowania się szarej strefy gospodarki - autoreferat
 • 21.11.2016 Anna Czapkiewicz Rola wybranych czynników w dynamice zależności pomiędzy rynkami akcji
 • 28.11.2016 Paulina Malaczewska Zebranie związane z obroną rozprawy doktorskiej
 • 5.12.2016 Łukasz Nitecki Wpływ struktury wydatków prywatnych i państwowych na wzrost gospodarczy
 • 12.12.2016 Szymon Wójcik Determinanty wyborów środka transportu w codziennych podróżach mieszkańców Łodzi - ujęcie ilościowe
 • 9.01.2017 Paweł Baranowski, Wirginia Doryń Metody text-sentiment. Zalety, ograniczenia oraz zastosowanie do analizy komunikacji banku centralnego
 • 27.02.2017 Ewa Ambroziak, Paweł Starosta, Jan Jacek Sztaudynger Zaufanie, skłonność do pomocy i uczciwość a wzrost gospodarczy w Europie
 • 6.03.2017 Robert Socha Modele regionalnych rynków ropy naftowej - koncepcja rozprawy doktorskiej
 • 20.03.2017 Anna Michalak Finite-time stability of neural network - dual approach
 • 27.03.2017 Mariusz Górajski Risk and uncertainty in models of optimal monetary policy
 • 15.05.2017 Dominika Machowska Równowagowe strategie w postaci sprzężenia zwrotnego w zmodyfikowanym modelu Lanchestera dla rozwijającego się rynku
 • 22.05.2017 Dominika Machowska Analityczna postać równowagi Nasha w postaci sprzężenia zwrotnego w modelu Lanchestera
 • 29.05.2017 Magdalena Ulrichs Ekonometryczne modele zmian strukturalnych