Seminaria Katedry Ekonometrii 2014/2015

W roku akademickim 2014/2015 na zebraniach naukowych Katedry Ekonometrii prezentowano następujące referaty:

 • 06.10.2014 Mariusz Górajski, Dominika Bogusz, Magdalena Ulrichs Optymalne strategie polityki pieniężnej dla Polski uwzgledniające wrażliwość banku na ryzyko nieosiągnięcia założonego celu
 • 20.10.2014 Zuzanna Wośko Credit Risk of housing FX Loans in Poland. The effect of mitigation of currency depreciation by foreign interest rate from borrower’s perspective
 • 27.10.2014 Grzegorz Szafrański (współautor: Michał Adam) Common variation of effective exchange rates. A time-varying basket approach
 • 17.11.2014 Robert Kelm Trzy wykłady habilitacyjne:
  1. Czy płynny kurs walutowy uchronił nas przed kryzysem gospodarczym? Analiza ilościowa;
  2. Zastosowanie modeli nieliniowych w analizach zachowania kursów walutowych;
  3. Rola analizy kointegracyjnej we współczesnym modelowaniu;
 • 08.12.2014 Grzegorz Szafrański, Damian Stelmasiak Forecasting the Polish inflation using Bayesian VAR models with seasonality
 • 23.02.2015 Grzegorz Szafrański Bezwzględna stopa inflacji w krajach UE
 • 02.03.2015 Agnieszka Leszczyńska-Paczesna Polityka pieniężna w dwusektorowym modelu DSGE
 • 16.03.2015 Piotr Czembrowski, Jakub Kronenberg Wycena wartości terenów zielonych w Łodzi na podstawie danych z rynku nieruchomości
 • 23.03.2015 Anna Michalak Warunki konieczne i dostateczne dla optymalnej alokacji Pareto w nieciągłym modelu ekonomicznym Gale’a
 • 30.03.2015 Szymon Wójcik Ekonomiczne i pozaekonomiczne determinanty czasu trwania ceny - koncepcja rozprawy doktorskiej
 • 20.04.2015 Damian Mowczan Wpływ zróżnicowania płac na wzrost gospodarczy
 • 27.04.2015 Anna Kaźmierska Modelowanie stóp zwrotu metali nieodnawialnych – koncepcja rozprawy doktorskiej
 • 04.05.2015 Paulina Malaczewska Determinanty i mechanizmy kształtowania się szarej strefy gospodarki
 • 18.05.2015 Maciej Malaczewski Rola zasobów naturalnych w długookresowym wzroście gospodarczym