Seminaria Katedry Ekonometrii 2013/2014

W roku akademickim 2013/2014 na zebraniach naukowych Katedry Ekonometrii prezentowano następujące referaty:

 • 7.10.2013 Damian Mowczan Wpływ regionalnych nierówności dochodowych na wzrost gospodarczy Polski
 • 28.10.2013 Paweł Baranowski Reguły polityki pieniężnej w Polsce
 • 25.11.2013 Anna Michalak Subróżniczka dla funkcji dolnie-półciągłej
 • 02.12.2013 Robert Kelm Hipoteza racjonalnych oczekiwań: właściwy punkt odniesienia czy ucieczka od rzeczywistości?
 • 09.12.2013 Zuzanna Wośko Determinanty finansowania zagranicznego polskich przedsiębiorstw w formie kredytów i pożyczek
 • 20.01.2014 Grzegorz Szafrański Analiza czynnikowa w makroekonomii
 • 03.03.2014 Ewa Ambroziak Wpływ integracji monetarnej na wzrost gospodarczy
 • 17.03.2014 Agnieszka Leszczyńska Polityka pieniężna w dwusektorowym modelu dynamicznej stochastycznej równowagi ogólnej
 • 31.03.2014 Zuzanna Wośko Modelowanie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw
 • 07.04.2014 Dominika Bogusz, Mariusz Górajski, Magdalena Ulrichs Optymalne strategie polityki pieniężnej
 • 28.04.2014 Robert Socha Ekonometryczne modele cen paliw płynnych i surowców energetycznych
 • 05.05.2014 Anna Kaźmierska Modelowanie punktów zwrotnych cen metali
 • 19.05.2014 Magdalena Grothe Reakcja oczekiwań inflacyjnych na nowe informacje ekonomiczne
 • 26.05.2014 Paulina Malaczewska Determinanty szarej strefy gospodarki
 • 02.06.2014 Maciej Malaczewski Rola zasobów naturalnych w długookresowym wzroście gospodarczym