Seminaria Katedry Ekonometrii 2015/2016

W roku akademickim 2015/2016 na zebraniach naukowych Katedry Ekonometrii prezentowano następujące wystapienia:

 • 05.10.2015 Mariusz Górajski Ryzyko i niepewność w modelach optymalnej polityki pieniężnej
 • 19.10.2015 Robert Kelm Czy kurs walutowy nadal współkształtuje polski handel zagraniczny? Analiza empiryczna
 • 26.10.2015 Michał Majsterek Cointegration VAR versus large scale simultaneous equation model
 • 09.11.2015 Paweł Baranowski, Zbigniew Kuchta Sztywności nominalne w modelu DSGE z przełączaniem Markowa dla Polski
 • 23.11.2015 Robert Socha Determinanty i mechanizmy funkcjonowania rynku ropy naftowej - koncepcja pracy doktorskiej
 • 30.11.2015 Wojciech Grabowski Co wpływa na reelekcję prezydentów miast?
 • 07.12.2015 Maciej Malaczewski Rola zasobów naturalnych w procesie produkcyjnym a długookresowy wzrost gospodarczy    
 • 04.01.2016 Paulina Malaczewska Determinanty i mechanizmy kształtowania się szarej strefy gospodarki
 • 22.02.2016 Robert Socha Modele oparte na teorii Smitha, Ricardo, Marshalla i Keynesa i ich własności prognostyczne
 • 29.02.2016 Piotr Wdowiński Analiza kointegracyjna stóp oprocentowania kredytów
 • 07.03.2016 Anna Michalak Zastosowanie pochodnych kierunkowych wyższych rzędów w modelowaniu równowagi ekonomicznej
 • 21.03.2016 Szymon Wójcik Czynniki determinujące popularność aukcji internetowych
 • 04.04.2016 Damian Mowczan Wpływ zróżnicowania płac na wzrost gospodarczy
 • 11.04.2016 Anna Pluskota Wpływ korupcji na gospodarkę państwa
 • 25.04.2016 Grzegorz Szafrański Forecasting Inflation and Information Flow
 • 09.05.2016 Magdalena Ulrichs Odporność gospodarki na zaburzenia sektora finansowego
 • 11.05.2016 Anna Czapkiewicz Dynamiczne modele zależności pomiędzy rynkami finansowymi
 • 30.05.2016 Dominika Bogusz Lojalni konsumenci i ich wartość dla firmy