Konferencje

 

FORECASTING FINANCIAL MARKETS AND ECONOMIC DECISION-MAKING (FINDECON)

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie modelowania i prognozowania wschodzących i rozwiniętych rynków finansowych, a także pozafinansowych rynków kapitału, oraz ich wpływu na wzrost gospodarczy.
 

Ostatnia konferencja odbyła się w dniach 19-20 maja 2016 roku.
Więcej o konferencji: http://www.katek.uni.lodz.pl/conference/