Books

Books issued in last 5 years.

  1. Sztaudynger J.J. (2005), Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja (Economic Growth and Social Capital, Privatization and Inflation), WN PWN, Warszawa.
  2. Milo W., P. Wdowiński (eds.) (2005), Forecasting Financial Markets: Theory and Applications, Wyd. UŁ, Łódź.
  3. Milo W., Malaczewski M., Szafrański G., Wośko Z. (2006), Rynki inwestycyjne a wzrost gospodarczy (Investment Markets and Economic Growth), Wyd. UŁ.
  4. Milo W., Wdowiński P. (eds.) (2007), Financial Markets: Principles of Modeling, Forecasting and Decision-Making No.2, Wyd. UŁ.
  5. Milo W., Wdowiński P. (eds.) (2007), Financial Markets: Principles of Modeling, Forecasting and Decision-Making No.3, Wyd. UŁ.
  6. Milo W., Szafrański G., Wdowiński P. (eds.) (2007), Financial Markets: Principles of Modeling, Forecasting and Decision-Making No.4, Wyd. UŁ.
  7. Baranowski P. (2007), Wprowadzenie i realizacja strategii bezpośredniego celu inflacyjnego w Polsce (Direct Inflation Targeting Implementation in Poland) (współautor), Wyd. Instytutu Ekonomii UŁ.
  8. Milo W., Szafrański G., Wdowiński P. (eds.) (2008), Financial Markets: Principles of Modeling, Forecasting and Decision-Making No.5, Wyd. UŁ.
  9. Baranowski P. (2008), Problem optymalnej stopy inflacji w modelowaniu wzrostu gospodarczego (Optimal Inflation Rate in Empirical Economic Growth Model), Wyd. Biblioteka, book - doctoral thesis.